Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Sipoonjoen perinnesauna - Havuhattu Oy

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Havuhattu oy:n Internet-palveluissa.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa yksityisvuoroon, tapahtumiin tai perinnesaunotusiltaan

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, varauksen voi peruuttaa ilman kustannuksia. Palautamme jo suoritetun maksun.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% hinnasta. Vaihtoehtoisesti varausta voi siirtää toiselle ajankohdalle.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko hinta.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa yleiselle vuorolle

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, varauksen voi peruuttaa ilman kustannuksia. Palautamme jo suoritetun maksun.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 48 h, peritään 50% pääsymaksun hinnasta. Vaihtoehtoisesti varausta voi siirtää toiselle ajankohdalle.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 48 h, peritään koko pääsymaksun hinta.

 • Yleisten vuorojen paikkavaraus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 2 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias perua varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksu kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä saunan henkilökunnalle

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Laskutus on mahdollista vain yrityksille ja yhteisöille.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.

Ehdot liittyen koulutuksiin ja muihin pidempikestoisiin kursseihin

Ilmoittautuminen on sitova.

Varausmaksu on noin 10% kurssihinnasta ja se maksetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Varausmaksu palautetaan ainoastaan, jos osallistujalla on esittää lääkärintodistus, jossa on osallistumisen estävä syy. Varausmaksun voi kuitenkin siirtää myöhempään vastaavaan kurssiin ilman kuluja.

Maksetut kurssimaksut palautetaan vähentäen 60 € toimistokulut, mikäli osallistuminen peruutetaan vähintään 30 vuorokautta ennen kurssin alkua.

30 vuorokautta ja sen alle ennen kurssin alkua tehdyistä peruutuksista kurssimaksu palautetaan jäljellä olevien kokonaisten kurssijaksojen osalta ainoastaan, jos osallistujalla on esittää lääkärintodistus, jossa on osallistumisen estävä syy. Palautamme maksut vähentäen 60 € toimistokulut. Kurssimaksun voi kuitenkin siirtää myöhempään vastaavaan kurssiin ilman kuluja.

Yrityksille arvonlisävero lisätään kurssin hintaan.

Kurssin luonteesta riippuen kurssille voi hankkia korvaavan osallistujan.

Mikäli kurssi tai tapahtuma peruuntuu Havuhattu Oy:stä riippuvista syistä, palautetaan varausmaksu ja kurssimaksut kokonaan.